รับซื้อเพชรสีฟ้า หรือน้ำเงิน (Blue Diamond)

รับซื้อเพชรสีฟ้า หรือน้ำเงิน (Blue Diamond)

เพชรหน่วยวัดของน้ำหนักเพชร เรียกว่า กะรัต และ เพชร 1 กะรัต เท่ากับ 100 สตางค์ หรือ 0.2 กรัม น้ำหนักของเพชรเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่าราคาเพชร เพราะเพชรที่มีน้ำหนักต่อเม็ดมากจะมีราคาเพชรสูงหรือราคารับซื้อเพชรสูง

Tel:0822234185

Id Line:gold18k

Visitors: 1,097,656