รับซื้อเครื่องประดับเพชรปะการังสีดำ (Black Coral)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรปะการังสีดำ (Black Coral)

คุณภาพการเจียระไนเพชรประกอบ คือ Russian Cut การเจียระไนที่สมบูรณ์ที่สุด Belgium Cut จัดว่าอยู่ในคุณภาพที่ดี Bangkok Cut คุณภาพดี มีจุดบกพร่องเล็กน้อย Indian Cut ขาดความประณีตและสวยงาม ส่วนมากจะใช้การเจียระไนเพชรเม็ดเล็กๆ

Tel:0822234185

Id Line: gold18k

Visitors: 1,097,259