รับซื้อเครื่องประดับเพชรสตาร์ดำ (Black Star Sapphire)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรสตาร์ดำ (Black Star Sapphire)

เพชรจะดูความสมมาตรของรูปทรง โดยการนำเพชรวางไว้บนร่องนิ้วแล้วดูว่าสองด้านซ้ายขวาเท่ากันหรือไม่ และถ้าสัดส่วนเพชรสวยงามหน้าเพชรไม่กว้างเกินไป ความสูงระหว่างส่วนบนกับส่วนก้นเพชรมีความพอดีไม่ตื้นหรือลึกเกินไป จนทำให้แสงไม่สะท้อนกลับ และหรือขอบเพชรหนาเกินความจำเป็นหรือไม่ สอบถามร้านรับซื้อเพชรพลอย

Tel:0822234185

Id Line:gold18k

Visitors: 1,097,497