รับซื้อเครื่องประดับเพชรหยกดำ (Black Jade)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรหยกดำ (Black Jade)

เพชรแบ่งเป็นระดับดังนี้ FL,IF,VVS1-VVS2,SI1-SI2,I1-I2-I2 ราคารับซื้อเพชรประเมินจากการแบ่งระดับเพชรเช่นกัน

Tel:082234185

Id Line:gold18k

Visitors: 1,129,919