รับซื้อเครื่องประดับเพชรเทอร์คอยส์ (Turquoise)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรเทอร์คอยส์ (Turquoise)

เพชรแฟนซี (Fancy Color) จะมีการกำหนดราคารับซื้อเพชรที่แตกต่างไปจากเพชรสีขาวและสีเหลือง แล้วแต่ความหายากนั้นเอง

Tel:0822234185

Id Line: gold18k

Visitors: 1,097,498