รับซื้อเครื่องประดับเพชรอะความารีน (Aquamarine)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรอะความารีน (Aquamarine)

สีของเพชรคนไทยมักนิยมเรียกว่า น้ำ และมักจะใช้ตัวเลขเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น เพชรน้ำ100 เพชรน้ำ98 เพชรน้ำ97 เป็นต้น ใช้เปอร์เซ็นต์เทียบความขาวใสสูงสุดอยู่ที่ น้ำ100 เปอร์เซ็นต์

Tel:0822234185

Id Line:gold18k

Visitors: 1,097,655