รับซื้อเครื่องประดับเพชรแซปไฟร์สีส้ม (Padparadscha)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรแซปไฟร์สีส้ม (Padparadscha)

ร้านรับซื้อเพชรพลอยประเมินคุณภาพเพชรและราคาเพชรต้องยึดหลัก 4Cs of Diamond  แต่ถ้าตัวเรือนทองก็จะอ้างอิงราคาทองวันนี้ ของแต่ละวัน 

Tel: 0822234185

Id Line:gold18k

Visitors: 1,097,531