รับซื้อเครื่องประดับเพชรหยกแดงไต้หวัน (Carnelian)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรหยกแดงไต้หวัน (Carnelian)

เพชรที่ขาวบริสุทธิไร้สีอื่นเจือปนนั้นหายากมาก เพราะเพชรสีขาวใสสะอาดโดยไม่มีสีเหลืองปะปนอยู่เลย จะมีราคารับซื้อเพชรสูงกว่าเพชรสีขาวอมเหลืองซึ่งพบได้บ่อยและมีจำนวนมากกว่า

Tel:0822234185

Id Line :gold18k

Visitors: 1,097,255