รับซื้อเครื่องประดับเพชรโกเมนสีเขียว (Green Garnet)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรโกเมนสีเขียว (Green Garnet)

เพชรแต่ละเม็ดมีความแตกต่างกันซึ่งคุณลักษณ์เพชรมีองค์ประกอบ 4 คุณลักษณ์ด้วยกันเช่น สี การเจียระไน ความบริสุทธิ์ น้ำหนัก

ราคาโกเมน ราคาเพชร เช็คกับร้านรับซื้อเพชรพลอย

Tel: 0822234185

Id Line: gold18k

 

 

Visitors: 1,097,255