รับซื้อเครื่องประดับเพชรแซปไฟร์สีชมพู (Pink Sapphire)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรแซปไฟร์สีชมพู (Pink Sapphire)

การทำเหมืองเพชรมีหลายลักษณะด้วยกัน รวมทั้งขุดขึ้นมาจากสายแร่เพชรใต้ดิน และแบบที่ทำกันตามชายฝั่งแม่น้ำหรือทะเล การมีตำหนิของเพชรแต่ละเม็ดก็จะแตกต่างกันไม่ซ้ำกัน เพชรจะมีเอกลักษณะเฉพาะเม็ดนั้นๆ ราคารับซื้อเครื่องประดับเพชรประเมินตามองค์ประกับของเพชร 

Tel: 0822234185

Id Line: gold18k

Visitors: 1,097,255