รับซื้อเครื่องประดับเพชรเพชรสีเหลือง (Yellow Diamond)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรเพชรสีเหลือง (Yellow Diamond)

เพชรไร้สีจำนวน 10,000 เม็ด จะพบเพชรสีแฟนซีเพียง 1 เม็ดเท่านั้น เพชรสีที่หายากที่สุดและราคาแพงที่สุุดก็คือ เพชรสีแดง ราคารับซื้อเพชรสีเหลือง 

โทรศัพท์ 0822234185

Id Line : gold18k

Visitors: 1,097,532