รับซื้อเครื่องประดับเพชรโทแพซสีเหลือง (Yellow Topaz)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรโทแพซสีเหลือง (Yellow Topaz)

ส่วนองค์ประกอบเพชร Clarity เป็นการจัดเกรดเพชร Clariy หมายถึงความสะอาดของเพชร โดยปกติแล้วเพชรจะมีตำหนิทั้งภายในภายนอกนั้นถือเป้นเรื่องธรรมดา เพราะเพชรแท้ถือกำเนิดจากธรรมชาดิ ต้องผ่านความร้อน ความกดดันอย่งมหาศาล 

เช็คราคารับซื้อเครื่องประดับเพชรโทแพซสีเหลือง

Tel:0822234185

Id Line: gold18k

Visitors: 1,097,255