รับซื้อเครื่องประดับเพชรบุษราคัม (Yellow Sapphire)

รับซื้อเครื่องประดับเพชรบุษราคัม (Yellow Sapphire)

รับซื้อเครื่อประดับเพชร เกรดความสะอาดเพชร FL,IF,VVS1,VS1,SI1-2,และ I1-2 ราคาบุษราคัมประเมินจากบุษราคัมแต่ละเม็ดพร้อมกับประเมินตัวเรือน

ติตต่อร้านรับซื้อเครื่องประดับเพชรประดับบุษราคัม

Tel:0822234185

Id Line: gold18k

Visitors: 1,097,498