รับซื้อเพชร I1 เพชร I2 เพชร I3 (Inclusion)

รับซื้อเพชร I1 เพชร I2 เพชร I3 (Inclusion)

รับซื้อเพชรมีตำหนิที่มองเห็นได้ง่าย เกรดเพชรเรียกว่า I1 I2 I3 ราคาเพชรมีตำหนิ

Tel:0822234185

Id Line:gold18k

 

Visitors: 1,099,858