คุณสมบัติของร้านรับซื้อเพชรพลอย 6 ประการ

คุณสมบัติของร้านรับซื้อเพชรพลอย 6 ประการ

1.  ร้านรับซื้อเพชรพลอย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่หวังผลกำไรเกินควร รับซื้อเครื่องประดับมีค่าในราคาที่ลูกค้าพอใจ               

2.  ร้านรับซื้อเพชรพลอยจริงต่อหน้าที่  ทำงานให้ดีที่สุด  ไม่เลินเล่อ  ไม่หละหลวม  ไม่หลีกเลี่ยงบัดพลิ้ว  คือ ต้องเอาใจใส่ลูกค้าและตรวจสอบเครื่องประดับอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ให้เกิดความเสียหาย

3.  ร้านรับซื้อเพชรพลอยจริงต่อวาจา  หมายถึง  การพูดความจริง  ไม่กลับกลอก ไม่หลอกล่วง รักษาวาจาสัตย์อย่างเคร่งครัด

4.  ร้านร้บซื้อเพชรพลอยจริงต่อบุคคล  หมายถึง  มีความจริงใจต่อลูกค้า  ต่อมิตรและผู้ร่วมงาน

5.  ร้านรับซื้อเพชรพลอยจริงต่อความดี  คือ มุ่งประพฤติแต่ความดี และเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรม คือ หิริ  ความละอายบาป  ละอายใจต่อการทำชั่ว  โอตตัปปะ  ความกลัวบาป  เกรงกลัวต่อความชั่ว

6. เราเป็นร้านที่น่าเชื่อถือ สามารถไว้ใจได้ ทั้งการจ่ายเงิน และตรวจสอบประเมินเครื่องประดับมีค่าทุกชนิด

Tel : 082-223-4185  Line : @rolex99 

กดลิงค์นี้เพื่อเข้า Line : @rolex ได้เลยคะ  

 

www.รับซื้อเพชรพลอย.com

Visitors: 1,129,914