รับซื้อเพชรให้ได้เพชรกับห้องปฎิบัติการตรวจสอบเพชร

รับซื้อเพชรให้ได้เพชรกับห้องปฎิบัติการตรวจสอบเพชร

รายชื่อสถาบันแลห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพเพชรในประเทศไทย

โกลบอล เจม เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

สถาบันอัญมณีวิทยา (ประเทศไทย)

สถาบันอัญมณีศาสตร์สากล

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย

เอสเคดี ไดมอนด์ แล็บบอราทอรี่ ซี.เอ็น.ดี. ประเทศไทย

เอมมิล เจม แลบบอราทอรี่ (เจแปน)

 

ติดต่อคุณราเชน 082-223-4185 รับซื้อให้ราคาสูง

 

www.รับซื้อเพชรพลอย.com 

 

 

Visitors: 1,097,255