ความคงทนถาวร ของ อัญมณี

ความคงทนถาวร ของ อัญมณี เช่น เพชร ทับทิม หยก ไข่มุก

หรือความทนทาน ซึ่งประกอบด้วยสมบัติ 3 ประการคือ

ความแข็ง(hardness) ซึ่งเป็นสมบัติที่ทนทานต่อการขัดสีหรือขีดข่วน ความแข็งของอัญมณีเป็นค่าเปรียบเที่ยบที่เกิดจากการทดสอบการผลิตรอยขูดขีดที่ผิวหน้าของอัญมณี อัญมณีที่มีความแข็งมากจะสามารถสร้างรอยขูดขีดบนผิวหน้า อัญมณีที่มีความแข็งน้อยกว่าได้ นักแร่วิทยาชาวออสเตรียซื่อ ศาสตราจารย์ เฟรดริช แห่งมหาวิทยาลัยกราช เป็นผู้ค้นคิดสเกลความแข็งของอัญมณีและแร่ โดยใช้วิธีทดสอบการขูดขีด โดยพบว่า เพชร มีความต้านทาน ต่อการขูดขีดมากที่สุดจึงกำหนดให้ค่าความแข็งสัมพันธ์ของ เพชร เท่ากับ 10 และทัลก์ มีความแข็งสัมพันธ์น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 1 ส่วนทับทิมและแซปไฟร์มีความแข็งสัมพันธ์เท่ากับ 9 เป็นที่ 2 รองจาก เพชร

ความเหนียว(toughness หรือ tenacity) หมายถึงการต้านทานการแตกร้าว แตกหัก หรือแตกแยก หรือการบิ่น (cracking) ไม่เปราะ อัญมณีต่างชนิดกันจะมีความเหนียวแตกต่างกันตามโครงสร้างของอัญมณี เพชรเป็นอัญมณีที่แข็งที่สุด (10)แต่เปราะ(brittle) โอปอ (Opal) และออบซิเดียน (Obsidian) อาจจะแตกได้ง่าย

เนื่องจากการกระแทกหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ส่วนหยกเนไฟรต์ (Nephrite jade) ซึ่งมีความแข็งไม่มากนัก แต่เป็นอัญมณีที่มีความเหนียวที่สุด มนุษย์สมัยก่อนจึงใช้เนไฟรต์เป็นหัวธนู หัวหอก หรือหัวขวาน ส่วนอัญมณีที่มีความเหนียมมากอีกชนิดหนึ่งคือ ไข่มุก (Pearl) เมื่อไข่มุกตกลงบนพื้นที่แข็งจะไม่แตก แม้ว่าจะมีความแข็งเพียง 3 เท่านั้น อันที่จริงแล้วนักแร่วิทยายังไม่มีวิธีการวัดความเหนียมอย่างแม่นยำ

ความมีเสถียรภาพ (stability) เป็นสมบัติความคงทนที่สำคัญของอัญมณีความมีเสถียรภาพของอัญมณี หมายถึง ความสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื่น และไม่ทำปฎิกิริยากับสารเคมีได้ง่าย

อัณมณีที่มีอยู่ในกลุ่มแร่ออกไซด์ เช่น คริสโซเริลคอรันดัม (ทับทิมและแซปไฟร์) ควอตซ์ (แอเมทิสต์และซิทริน) และสปิเนล คงต่อกรดต่างๆ ได้ง่าย กลุ่มแร่ซิลิเคต เช่น เบริล (มรกตและอะความารีน การ์เนต เพริดอต และเซอร์คอน) ไม่ทำปฎิกริยากับกรดต่างๆ จึงมีเสถียรภาพ ส่วนแร่กลุ่มฟอสเฟต เช่น เทอร์คอยซ์ อะพาไทต์ ก็ไม่คงทนต่อกรดมาก นอกจากนั้นโอปอซึ่งมีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญอยู่ในเนื้อมาก ถ้าเก็บโอปอไว้ในที่มีอากาศแห้ง โอปอจะสูยเสียน้ำ ทำให้มีรอยแตกและไม่แสดงการเล่นสี ไข่มุกอาจชำรุดได้ถ้าสัมผัสกับกรด แอลกอฮลล์ หรือน้ำหอม อัญมณีที่มีเนื้อพรุน เช่น เทอร์คอยซ์ สามารถดูดซับน้ำมันและสารสีจากครีมบำรุงผิวหนังได้ สีของอัญมณีบางชนิด เช่น คุนไซต์ แอเมทิสต์ อาจซีดจางได้ถ้าปล่อยให้ตากแสงอาทิตย์นานๆ อย่างไรก็ตาม อัญมณีส่วนใหญ่จะมีความคงทน

 

Tel : 082-223-4185  Line : @rolex99  

กดลิงค์นี้เพื่อเข้า Line : @rolex99 ได้เลยคะ   

  

www.รับซื้อเพชรพลอย.com

Visitors: 1,133,420